NOVOSTI

Što je Zdrav ko zmaj?

 

Projekt “Zdrav ko zmaj” nastao je s ciljem da promiče zdravlje djece u zajednici, da edukacijom djece i roditelja utječe na podizanje svijesti o problemima i rizicima za dječje zdravlje te da bude podrška roditeljima u brizi i odgoju djece.

Svake godine tema projekta se usmjerava na jedno područje koje ima važan utjecaj na zdravlje djeteta. U godini 2020./2021. tema projekta usmjerena je na PRAVILNU PREHRANU DJETETA.

Sve je više novih znanstvenih spoznaja koje govore o utjecaju hrane na zdravlje i bolesti te o
važnosti prvih godina života u programiranju budućeg zdravlja djeteta.
Za moderan način prehrane vežu se mnoge bolesti koje danas sežu do epidemijskih razmjera: pretilost, alergijske i druge upalne bolesti, poteškoće pažnje, koncentracije i učenja, prerani ulazak u pubertet, poremećaji menstrualnog ciklusa, anksioznost i depresija.

Aktivnosti projekta “Zdrav ko zmaj” usmjerene su na edukaciju djece, roditelja ali i svih onih koji sudjeluju u odgoju i podizanju djece.

Zdravlje je osnovno pravo svakog bića. I dok odrasli mogu samostalno donositi odluke o svom zdravlju, djeca to na žalost ne mogu. Oni ovise o odlukama i postupcima nas odraslih. Potrebno je djeci pružiti ispravan primjer i za to odgovornost leži na svakom odraslom pojedincu. Potrebna je briga nas odraslih da im stvorimo temelje i priliku za zdravo odrastanje.

Mnoge stvari mogu čekati, ali djeca i njihovo zdravlje ne mogu. Njima ne možemo odgovoriti -sutra-, oni traže –danas!

 

 

Veliko hvala svim stručnim suradnicima, partnerima, sponzorima i pokroviteljima koji su podržali projekt: