Dobrodošli

DRUŠTVO NAŠA DJECA OZALJ

kindpng_855651

DOBRODOŠLI

naslovna_djeca

Naš cilj

Cilj i svrha DND-a je poticati i organizirati akcije i aktivnosti s djecom i za djecu u njihovom slobodnom vremenu na temelju interesa i želja djece, pratiti i promicati ostvarivanje prava djeteta, te pružati podršku roditeljima u razvoju i odgoju djece u skladu s odredbama Konvencije UN-a o pravima djeteta.