ISKORISTI SVOJE MOĆI - DONIRAJ !

POSTANI I TI

  • Nasilje nije samo udarac – ono je i ružna riječ, zadirkivanje, vrijeđanje, ismijavanje, ignoriranje, ogovaranje i omalovažavanje!
  • Svako 10 -to dijete izloženo je nekom obliku međuvršnjačkog nasilja!
  • Vršnjačko nasilje može utjecati na život u kasnijim razdobljima života!
  • Kao posljedica međuvršnjačkog nasilja u odrasloj dobi izražava se sklonost anksioznosti, depresiji, poremećajima pažnje, prehrane…

Za provedbu projekta potrebno nam je 11.000 EUR što će nam omogućiti da u njega uključimo 200 djece, 10 razreda i da stvorimo 500 superfrendova!

615,00 € potrebno je da u projekt uključimo 1 razred!

10,00 € pomoći će nam da se 1.100 x približimo svom cilju!

30,00 € omogućiti će da jedno dijete postane SUPERFREND!

Donirajte putem ŽIRO RAČUNA

Najčešći uzroci međuvršnjačkog nasilja su:

Želja da se privuče pažnja

Nedovoljno razvijena empatija

Nedovoljno razvijene komunikacijske i socijalne vještine

Djeca ne znaju kontrolirati emocije niti svoje ponašanje

Nerazumijevanje da je nasilno ponašanje loše.

Projekt SUPRFREND usmjeren je na rješavanje problema tamo gdje on nastaje. Svojom DONACIJOM pomoći ćeš

Donirati možete i na broj žiro računa

DRUŠTVO NAŠA DJECA OZALJ