Više o AKTIVNOSTIMA PROJEKTA

Pričaonica je program pričanja i čitanja priča djeci sa svrhom stvaranja dobre navike čitanja kod djece predškolske dobi te ukazivanja na važnost čitanja koju DND Ozalj provodi od 2012 godine.
Osim redovnih aktivnosti Pričaonice, u sklopu projekta Superfrend, poseban naglasak dati će se na tematske priče kojima će se potaknuti emocionalno zdravlje djece, empatija, jačati njihovo samopouzdanje i dr.  Slikovnice su odličan alat za učenje, poticanje mašte i savladavanje emocionalnih prepreka, zbog čega je ova aktivnost od velike važnosti u ostvarenju ciljeva našeg projekta. Aktivnost je namijenjena uzrastu od 1 – 12 godina (neslužbeno i do 99 godina 😊)

Radionice se provode sa cijelim razredima, a za cilj imaju osvijestiti djecu i povećati njihovo znanje o međuvršnjačkom nasilju te pomoći u prepoznavanju i adekvatnom odgovoru na isto. Radionicama će se potaknuti empatija, tolerancija i prihvaćanje različitosti kod djece, pomoći djeci da se upoznaju sa vlastitim emocijama i upravljanju istima, educirati i osvijestiti o utjecaju društvenih mreža i prisutnosti nasilja na internetu te će se jačati samopouzdanje kod djece i mladih.

Radionice će se provoditi s djecom od 5 – 8 razreda, a provoditi će ih vanjski stručni suradnik na projektu Udruga Karika iz Karlovca.

Radionice se provode sa cijelim razredima a za cilj imaju promicanje međuvršnjačke tolerancije i nenasilnog ponašanja.

Radionicama će se potaknuti djecu da osvijeste posljedice koje izaziva međuvršnjačka netolerancija i nasilno ponašanje, te ih potaknuti na tolerantno ponašanje i prihvaćanje različitosti. Sve aktivnosti djeluju na povezanost skupina u kojima se provode te jačaju grupnu dinamiku i međuvršnjačke odnose. Aktivnost će se provoditi sa predškolskim grupama te djecom od  1. do 4. razreda.

Kroz ove radionice djeca će:

 • osvijestiti motive i osjećaje koji stoje u podlozi nasilničkog ponašanja
 • otkriti različite mogućnosti reagiranja u situaciji međuvršnjačkog nasilja
 • usvojiti strategiju podrške i samopodrške u teškim situacijama
 • dobiti konkretne alate kako se nositi s vlastitim strahovima,
 • jačat će zdravo samopouzdanje i samosvijest kroz osvještavanje svojih jakih strana i talenata,
 • naučit će tehnike samokontrole za lakše nošenje s emocijama ljutnje i bijesa,
 • razvijat će samomotivaciju za odgovoran odnos prema sebi i svojim obvezama,
 • kroz dramske vježbe i igre uloga vježbat će asertivno zauzimanje za sebe i svoje potrebe pritom vodeći računa o porebama drugih,
 • jačat će empatiju i pozitivan pogled prema životu.

Radionice se oslanjaju na autorsku seriju slikovnica za razvoj socioemocionalnih kompetencija djece (Mirko Bjesomirko, Ana i gospodin Strahojed, Gospodin Iz i gospođica PO, Gospođica Hoću) te najnovije proizvode Vrećicu srećicu i SUPER JA kartice koje se bave navedenim socioemocionalnim kompetencijama, a u radu će se koristiti elementi terapije igrom i pristup iz terapijskih vještina i tehnika.

Forum kazalište je oblik participativnog kazališta u kojem svi sudionici, i oni na pozornici i oni u „gledalištu“, sudjeluju u rješavanju problemske situacije pokušavajući ponuditi prihvatljiva rješenja. Za razliku od uobičajenog kazališta, tijekom izvođenja Forum kazališta publika može zaustaviti izvedbu/kratku scenu koja prikazuje represivnu situaciju, te predložiti glumcima promjenu ponašanja ili ih zamijeniti kako bi promijenili ishod onoga što su vidjeli na pozornici. Forum kazalište je tako oblik iskustvene i participativne edukacije koji svoje sudionike stavlja u aktivan odnos prema temi i problemu i izravno ih, sudjelovanjem u igranoj dramskoj situaciji, uključuje u promišljanje i rješavanje prikazanih problema.

Aktivnost je namijenjena učenicima od 5. do 8. razreda a sastojati će se od:

 • Intenzivne dvodnevne radionice u kojoj će sudjelovati 12 učenika a kroz koju će učenici pripremati predstave forum kazališta za širu publiku (učenike). Tijekom radionice sudionici će oblikovati četiri kratke predstave forum kazališta na temu međuvršnjačkog nasilja, a koje proizlazi iz iskustva polaznika radionice.
 • Javno izvođenje forum predstave pred publikom (učenicima). Voditelj radionice preuzima ulogu džokera koji na samom početku predstavlja Forum kazalište i njegove principe rada, samu grupu te situaciju koju će grupa izvesti pred publikom. Džoker čitavo vrijeme posreduje između publike i izvođača te moderira njihovo uključivanje, prati tko u publici diže ruku, prekida izvedbu, pita one koji se javljaju kako se žele uključiti, što žele u izvedbi promijeniti, dovodi ih na pozornicu, s publikom komentira promijenjeni tijek izvedbe te analizira svaku promjenu, navodi publiku da sama odluči je li novi tijek izvedbe zadovoljavajući ili ga je opet potrebno mijenjati i tako sve dok se opresija ne svede na zadovoljavajuću razinu za publiku te dok opresor ne promijeni ponašanje.

U suradnji s Hrabrim telefonom, Kreativnom sovom, Društvom Naša djeca Varaždin i dr. a s ciljem poticanja emocionalnog zdravlja djece i jačanja obiteljskih odnosa, u sklopu projekta provoditi će se i edukativne aktivnosti za roditelje i odgojno obrazovne djelatnike. Edukacije su pomno osmišljene i birane u suradnji sa stručnjacima, kako bi doprinijela ostvarenju ciljeva projekta i dala odgovore na pitanja vezana za uzroke pojavnosti međuvršnjačkog nasilja i dala rješenja roditeljima i odgojno obrazovnim djelatnicima u njihovom rješavanju. Neke od tema koje će biti obuhvaćene edukacijama su:

 • Kako biti bolji roditelj
 • Sigurno surfanje
 • Emocionalan razvoj djeteta i razvoj samopouzdanja
 • Uloga roditelja u zaštiti djece od nasilja
 • Kako odgojiti emocionalno inteligentno dijete?
 • Kako kroz igru prepoznati potrebe i emocije djeteta?
 • Kako kod djece razvijati socijalne kompetencije?
 • Kako odgojiti društveno odgovorno dijete?

Virtograd je program otkrivanja talenata i poticanja cjelovitog razvoja djece koji od 2016. g. aktivno radi na razvoju potencijala učitelja, odgojitelja i djece u osnovnim školama i dječjim vrtićima diljem Hrvatske. Glavni cilj programa je povećati mogućnost da djeca steknu dodatna znanja i vještine, da otkriju i razviju svoje talente, svoju posebnost i jedinstvenost, kreativno se izraze, razviju poduzetnički duh i radne navike, a što će stvoriti temelj da se razviju u autentične pojedince koji će kao odrasle osobe kvalitetnije i bolje doprinijeti razvoju sebe, svoje zajednice i hrvatskog društva općenito. Program će se provesti u suradnji s udrugom Put do uspjeha iz Zagreba koja je do sada provela više od 30 projekata usmjerenih na djecu i mlade, kojima se prati razvoj djece od najranije dobi sve do prvoga posla.

Navedena aktivnost uključuje edukaciju odgojno obrazovnih djelatnika i roditelja o navedenoj temi te implementaciju programa Virtograd u program rada DV Zvončić Ozalj.

Projektom je planirano osigurati i ugostiti predstave za djecu i mlade koje obrađuju temu nasilja te potiču razvoj socijalnih i emocionalnih kompetencija kod djece (Predstava Velika tvornica riječi – Mala scena, predstava Kamenje – Mala scena, U društvu sa srećom – Vježbaonica sreće i dr.)

Projektom će se organizirati razne aktivnosti za djecu, mlade i obitelji s ciljem poticanja na kvalitetno provođenje zajedničkog vremena, boravak u prirodi, socijalizaciju (Obiteljske igre, radionice, izleti, Dječji buvljak, igranje društvenih igara, eko akcije, volonterske akcije i dr.)

POSTANI I TI SUPERFREND