Projekt prevencije međuvršnjačkog nasilja i poticanja emocionalnog zdravlja djece kojeg provodi Društvo Naša djeca Ozalj.

Ciljevi projekta

 • Jačanje emocionalnog zdravlja djece poticanjem razumijevanja osjećaja, upravljanja emocijama i razvojem empatije.
 • Edukacija i podrška roditelja i odgojno obrazovnih djelatnika o prevenciji nasilja, prepoznavanju nasilja, jačanju emocionalnog zdravlja djece te pružanju podrške djeci u situacijama kada se susretnu s međuvršnjačkim nasiljem.
 • Razvijanje empatije i zajedničkog sustava vrijednosti u lokalnoj zajednici kojima se šalje poruka svim članovima društva o mjerama koje se mogu poduzeti u cilju prevencije i suzbijanja nasilja.
 • Podizanje svijesti u lokalnoj zajednici o problemu međuvršnjačkog nasilja.
 • Poticanje boravka djece i odraslih u prirodi i rekreacija kao doprinos jačanju mentalnog zdravlja.

Rješavamo problem tamo gdje on nastaje, umjesto da kasnije „liječimo“ posljedice

 • pomoći ćemo djeci da jačaju svoje emocionalno zdravlje,
 • razvijati ćemo njihovu empatiju,
 • učiti ih samokontroli za lakše nošenje s emocijama ljutnje i bijesa,
 • jačati ćemo njihovo zdravo samopouzdanje i samosvijest te osvještavati njihove jake strane i talenente
 • osvještavati ćemo o međuvršnjačkom nasilju, educirati i djelovati u njegovoj prevenciji
 • poticati ćemo djecu na socijalizaciju, slobodnu igru i boravak na otvorenome
 • osvještavati ćemo i educirati o utjecaju digitalizacije na emocionalno zdravlje djece

ISKORISTI SVOJE MOĆI - DONIRAJ !

POSTANI I TI

 • Nasilje nije samo udarac – ono je i ružna riječ, zadirkivanje, vrijeđanje, ismijavanje, ignoriranje, ogovaranje i omalovažavanje!
 • Svako 10 -to dijete izloženo je nekom obliku međuvršnjačkog nasilja!
 • Vršnjačko nasilje može utjecati na život u kasnijim razdobljima života!
 • Kao posljedica međuvršnjačkog nasilja u odrasloj dobi izražava se sklonost anksioznosti, depresiji, poremećajima pažnje, prehrane…

PARTNERI PROJEKTA

VANJSKI STRUČNI SURADNICI