DJEČJE GRADSKO VIJEĆE (DGV)

Dječje Gradsko vijeće Grada Ozlja osnovano je 2018. godine u okviru Akcije Gradovi i općine prijatelji djece s ciljem poticanja dječje participacije i uvažavanja dječjeg mišljenja vezano uz pitanja koje se na njih odnose a koja su važan čimbenik za život djece u gradu.

Dječje gradsko vijeće je aktivnost za djecu viših razreda osnovne škole (5. – 8. razred) koja omogućava djeci ostvarivanje jednog od dječjih prava – pravo na izražavanje mišljenja o svim pitanjima koja se na njih odnose. Cilj Dječjeg gradskog vijeća je stvarno i aktivno uključivanje djece u život i suradnju s odraslima u procesu odlučivanja o pitanjima važnim za život djece.

DGV čine po jedan predstavnik svakog razrednog odjela od V. do VIII. razreda Slava Raškaj Ozalj te predstavnici Dječjeg foruma DND-a Ozalj. Mandat DGV-a traje jednu godinu. Na 1. konstituirajućoj sjednici DGV bira se Dječji gradonačelnik/ica te zamjenik/ica.

Na sjednicama se razgovara o temama bitnim za djecu te se predlažu gradskoj vlasti aktivnosti i programe koje bi trebalo ostvariti kako bi život djece u Ozlju bio kvalitetniji i ljepši. Potrebe djece saznajemo u direktnom kontaktu s njima te putem anketa a zajedničke želje i planove prezentiramo gradskoj vlasti te direktno Gradonačelnici grada Ozlja.

DJEČJI FORUM

 
Dječji forum  je slobodna aktivnost djece starije osnovnoškolske dobi (5. – 8. razred) u kojoj djeca na poseban, privlačan i koristan način upoznaju svoja prava i temeljne ideje demokratskog svijeta, da se uključuju u njih i pridonose njihovu promicanju.
 
Dječji forum u Ozlju pokreće se po prvi puta 2023. godine s ciljem razvijanja suradnje i prijateljstva među djecom, razvijanja vještina rada u timu, planiranja i kritičkog razmišljanja  kod djece te poticanja njihovih osobnih talenata i vještina.
 
Zadaće Dječjeg foruma su:
  • upoznavanje prava djeteta i zalaganje za njihovo što potpunije ostvarivanje
  • razvijanje ideje svjetskog mira, razumijevanja i suradnje među narodima i državama svijeta
  • javno izražavanje dječjeg mišljenja i upućivanje poruka odraslima
  • uključivanje djece u akcije protiv rata i nasilja nad čovjekom i prirodom
  • osposobljavanje djece za aktivno i djelotvorno sudjelovanje u slobodnom demokratskom društvu

Pridruži se i ti Dječjem forumu!

 

Voditeljica DGV i Dječjeg foruma: Valerija Ferenac

Kontakt: 091 944 4351

e-mail: dnd.ozalj@gmail.com