Lana Kihas,
DV Petar Pan Zagreb

Radi kao odgojitelj-mentor u dječjem vrtiću „Petar Pan“ u Zagrebu. Glavna je koordinatorica programa edukativnih konferencija Mliječni zub – odgajati znanjem i srcem, koje su namijenjene roditeljima i odgojno-obrazovnim stručnjacima koji rade s djecom rane i predškolske dobi. Organizira i provodi radionice za roditelje i odgojitelje. Piše stručne članke o teorijskim i praktičnim znanjima o odgoju i obrazovanju djece. Sudjeluje u projektima u programima Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Nositeljica je licence NLP- praktičara. Radi i kao predavač u programu osposobljavanja za dadilje Zdravstvenog učilišta Medical. Piše edukativne blogove za portal Sensa na temu odgoj i obrazovanje djece, osobni i profesionalni razvoj.