Vilko Petrić
Učiteljski fakultet u Rijeci

Rođen je 4. travnja 1982. godine u Puli. Godine 2006. diplomirao je na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2011. godine završava znanstveni poslijediplomski doktorski studij kineziologije pri Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme diplomskog i postdiplomskog studija stječe iskustvo u radu s djecom, predaje tjelesnu i zdravstvenu kulturu u OŠ Divšići i OŠ Vladimira Nazora, Krnica te radi kao voditelj sportskih aktivnosti i obuke neplivača za djecu rane i predškolske dobi u univerzalnoj sportskoj školi „Unisport“ Pula. Predavao je i mentorirao studente na poslijediplomskom doktorskom studiju Kineziologije pri Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od studenog 2016. godine predaje kolegije vezane uz kineziološku edukaciju u integriranom kurikulumu pri Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Od 2006. do 2011. godine 

Sudjeluje u mnogim znanstvenim projektima. Voditelj je istraživačkog projekta „Uspostavljanje sustava za praćenje tjelesne aktivnosti suvremenom tehnologijom u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ u trajanju od 3 godine (do 2022.).

Od 2016. godine suradnik je na istraživačkom projektu „Croatian Physical Activity in

Adolescence Longitudinal Study“ u trajanju od 5 godina (do 2021.). Od godine 2015. do 31.8.2018. bio je suradnik na uspostavnom istraživačkom projektu „Motorička znanja djece predškolske dobi“.  Također sudjeluje u mnogim stručnim projektima. Godine 2007. osmislio je projekt „Antičke olimpijske igre“ koji se provodi u OŠ Vladimira Nazora Krnica i integrira SVE predmete u osnovnoj školi. Godine 2012. izabran je za člana Povjerenstva za izradu općeobrazovnog kurikuluma u tjelesnom i zdravstvenom području od Agencije za odgoj i obrazovanje koja djeluje pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Godine 2015., prema kriteriju izvrsnosti od ministra znanosti, obrazovanja i sporta Vedrana Mornara, izabran za Člana Stručne radne skupine za izradu kurikuluma predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura te za Člana Stručne radne skupine za izradu Nacionalnog kurikuluma osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja.

Objavio je 3 autorske knjige, 8 poglavlja u međunarodnim knjigama i više od 100

znanstvenih i stručnih radova. Izlagao je na više od 50 međunarodnih znanstveno – stručnih konferencija.

Godine 2015. dobitnik je nagrade za najboljeg mladog znanstvenika u Europi „FIEP

Europe Thulin Award“. Godine 2016. nagrađen je Zahvalnicom Rektora Sveučilišta u Rijeci za znanstvena postignuća te od strane Hrvatskog kineziološkog saveza za najbolji znanstveni rad u području KINEZIOLOŠKE EDUKACIJE.

Godine 2019. nagrađen je Nagradom Zaklade Sveučilišta u Rijeci za posebne zasluge u

znanstveno – istraživačkoj i javnoj djelatnosti te doprinosu promociji Sveučilišta u

Rijeci i akademske zajednice. Iste godine nagrađen je i Zahvalnicom Rektora Sveučilišta u Rijeci za ostvarena znanstvena postignuća koja su doprinijela razvoju i promociji Sveučilišta u Rijeci.