Arijana Plahutar,
DV Sunčana

Arijana Plahutar rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu te srednju pedagošku školu. Nakon završene Pedagoške akademije u Zagrebu radi kao odgojiteljica u vrtićima Grada Zagreba. Pedagogiju je diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i od tada radi na poslovima pedagoga predškolske djece. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih stručno-znanstvenih skupova prezentirajući postignuća odgojno-obrazovne prakse dječjih vrtića. Godine 2010. započinje stručnu suradnju s dr. Rankom Rajovićem na pilot projektu „NTC-ov sustav učenja u dječjem vrtiću“. U okviru projekta, a u suradnji s Hrvatskom Mensom, sudjeluje i u provođenju edukacije odgojitelja i roditelja. Godine 2017. objedinjuje svoje šestogodišnje iskustvo provođenja NTC-ova sustava učenja u radu s djecom rane i predškolske dobi te objavljuje metodički priručnik „Što veseli malog Tigra!?“ u izdanju Hrvatske Mense. Od 2014. godine do danas, pod okriljem Hrvatskog pedagoško-književnog zbora, vodi Sekciju predškolskih pedagoga koja okuplja pedagoge dječjih vrtića devet županija, a kojoj je cilj promoviranje pedagoške struke te permanentno stručno usavršavanje predškolskih pedagoga.
Godine 2019. promovirana je u položajno zvanje stručnog suradnika savjetnika. Trenutno radi u DV Sunčana u Zagrebu.