Arijana Plahutar,
DV Sunčana

Rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu te srednju pedagošku školu. Nakon završene Pedagoške akademije u Zagrebu radi kao odgojiteljica u vrtićima Grada Zagreba. Pedagogiju je diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i od tada radi na poslovima pedagoga predškolske djece. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih stručno-znanstvenih skupova prezentirajući postignuća odgojno-obrazovne prakse dječjih vrtića. Godine 2010. započinje stručnu suradnju s autorom NTC-ova sustava učenja, dr. Rankom Rajovićem s kojim provodi pilot projekt „NTC-ov sustav učenja u dječjem vrtiću“. U okviru projekta, a u suradnji s Hrvatskom Mensom, sudjeluje i u provođenju edukacije roditelja iz područja NTC-ova sustava učenja. Kod dr. Ranka Rajovića završava edukaciju za vođenje stručnih radionica iz NTC-ovog sustava učenja te provodi stručne seminare za odgajatelje. Godine 2017. objedinjuje svoje šesto godišnje iskustvo provođenja NTC-ova sustava učenja u radu s djecom rane i predškolske dobi te objavljuje metodički priručnik „Što veseli malog Tigra!?“ u izdanju Hrvatske Mense. Od 2014. god. do danas, pod okriljem Hrvatskog pedagoško-književnog zbora, vodi Sekciju predškolskih pedagoga koja okuplja pedagoge dječjih vrtića devet županija, a kojoj je cilj promoviranje pedagoške struke te permanentno stručno usavršavanje predškolskih pedagoga.