Adrijana Višnjić Jevtić
Učiteljski fakultet Zagreb, OMEP Hrvatska,

Predsjednica hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske organizacije za odgoj i obrazovanje u ranom djetinjstvu (OMEP)

Zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova te sudionica na više znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova. Članica je organizacijskih i znanstvenih odbora na međunarodnim konferencijama u Hrvatskoj i svijetu. Osnivačica je strukovne odgojiteljske udruge Udruga odgojitelja Krijesnice te hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske organizacije za odgoj i obrazovanje u ranom djetinjstvu (OMEP), čija je i predsjednica od 2011. do danas. Članica je svjetskog OMEP-a, Europske istraživačke mreže u ranom odgoju i obrazovanju (EECERA) te Udruženja za profesionalni razvoj stručnjaka u ranom djetinjstvu (TACTYC).