OPREMILI SMO VRTIĆE

U sklopu projekta Zdrav ko zmaj opremili smo vrtiće s područja Ozlja, Žakanja i Kamanja opremom za provođenje sporstskih aktivnosti. Kroz ovogodišnju temu projekta – Igra i učenje u prirodi, cilj nam je potaknuti boravak djece na otvorenom i njihovo kretanje. Stoga je jedna od aktivnosti projekta usmjerena na opremanje vrtića partnera projekta potrebnom opremom koja će im pomoći u ostvarivanju navedenog cilja te unaprijediti njihov rad s djecom. Srce nam je ko 🏠 kada vidimo razigrana i nasmiješena lica mališana. Uživajte u igri🤩🥰🌳🤸‍♀️