EDUKACIJA RODITELJA O VAŽNOSTI BORAVKA DJECE NA OTVORENOM U DV ZVONČIĆ OZALJ

07.09.2021. u sklopu projekta Zdrav ko zmaj u DV Zvončić Ozalj održano je predavanje za roditelje o važnosti boravka djece na otvorenom te utjecaju rizične igre na njihov cjelokupan psihofizički razvoj. Predavanje je održala Lana Kihas, odgojiteljica, blogerica te koordinator programa Akademije Zdrav ko zmaj – Igra i učenje u prirodi.

Ovo predavanje bio je odličan uvod u novi ciklus projekta Zdrav ko zmaj jer je upravo Igra i učenje u prirodi tema kojom se projekt Zdrav ko zmaj bavi u ovoj godini.

  • Istraživanja su pokazala da su djeca koja češće borave na zraku i igraju se u prirodi sretnija i zadovoljnija.
  • Igra i boravak u prirodi osnovne su potrebe djece i imaju višestruke pozitivne učinke na njihov razvoj: pozitivno djeluju na razvoj emocionalne inteligencije, koncentraciju
  • Blagodati koje priroda nudi pozitivno djeluju i potiču djecu na razvoj mašte i kreativnog razmišljanja i stvaranja.