Posjet Dječjeg gradskog vijeća gradonačelnici

U utorak 17. studenog 2020. godine vijećnici Dječjeg gradskog vijeća Grada Ozlja posjetili su gradonačelnicu Gordanu Lipšinić. Susret je protekao u opuštenom tonu, a tema susreta je bio nedostatak prostora za djecu i mlade u Ozlju.

Na temelju ankete provedene među dječjim vijećnicima postalo je jasno da je nedostatak prostora za djecu i mlade problem naše zajednice. Uz nedostatak prostora, vijećnici također smatraju da bi trebalo biti i više sadržaja poput projekcija filmova, koncerata, kvizova, klizališta i slično.

Gradonačelnica je poslušala prijedloge dječjih vijećnika, priznala da je svjesna tog nedostatka te da će poraditi na tome da se problem riješi.

U razgovoru su naišli na još neke nedostatke koje su primijetili u svojem okruženju pa se tu našao i neprohodni seoski put u Vrškovcu koji bi trebalo sanirati i malo poravnati te autobusna stanica u Malom Erjavcu gdje djeca čekaju školski autobus i koju bi trebalo natkriti da djeca ne kisnu dok čekaju.

Susret je završio ugodnim razgovorom koji je ostavio pozitivan dojam na sve prisutne.

Napisala: Martina Bogović